jak měřit

Správné zaměření parapetů je důležité pro bezproblémovou montáž


Vnější parapety

Délka

 • Změříme vnitřní rozměr špalety.
 • Pokud se bude parapet dávat mezi špalety, odečteme od celkové délky parapetu 5 mm kvůli bočním krytkám.
 • Budeme-li parapet zapouštět do špalety, přičteme k celkové délce parapetu 25 mm.
 • Pokud budeme dávat plastové bočky, můžeme odečíst od celkové délky parapetu o 5 mm více a boční krytky nedávat na parapet nadoraz, ale nechat vůli, která eliminuje tepelnou roztažnost parapetu.

Hloubka

 • Rozměr měříme od parapetní drážky v rámu okna nebo od podkladového profilu pod rámem okna po hranu omítnuté špalety.
 • Při měření hloubky vnějšího parapetu musíme počítat se spádem min 6° směrem od okna.
 • K naměřené hloubce připočteme vzdálenost odkapu vody 40 mm.

Vnitřní parapety

Délka

 • Změříme vnitřní rozměr špalety.
 • Parapet je dobré zapustit do špalety minimálně 5 mm na každé straně, tento přesah přičteme k naměřené délce.
 • Pokud budeme parapet umísťovat mezi špalety, musíme odečíst od délky parapetu 5 mm kvůli bočním krytkám.

Hloubka

 • Rozměr měříme od od podkladového profilu pod rámem okna po hranu omítnuté špalety.
 • K naměřené hloubce připočteme tloušťku nosu podle typu parapetu (dřevotřískový parapet má tloušťku nosu 20 mm, plastový pak 15 mm).
 • K naměřené hloubce je dobré připočítat minimálně 5 mm pro manipulační prostor mezi nosem a stěnou.
 • Naměřenou hloubku parapetu zaokrouhlíme po 5 mm.

Pozor, na zboží se vztahují různé tolerance přesnosti. Nejdůležitější je tolerance délky v rozmezí +0/+5mm. V některém případě se tedy může stát, že Váš parapet bude o 5mm delší, což ovšem neznamená výrobní vadu. Tato tolerance je obecnou zvyklostí, a parapety se s touto tolerancí běžně zabudovávají. Tato informace by pro Vás rozhodně neměla být podnětem pro jakýkoliv odečet z Vašeho naměřeného rozměru. Pokud si nejste jisti jak parapet změřit, nebo zabudovat, poraďte se s odborníky, nebo se svým dodavatelem stavby.

Nyní můžete pokračovat na objednávku parapetů