montáž

Montáž parapetů je snadná, ale důležité je, aby byly od zedníků správně nachystány špalety i podklad a parapety řádně zaměřeny.


Vnější parapety

Všechny námi dodávané vnější parapety jsou opatřeny fólií, která je chrání před mechanickým poškozením. Po montáži se musí odstranit.

POZOR: POVRCH PARAPETŮ ANI BOČNÍCH KRYTEK NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S VÁPNEM, FASÁDNÍMI BARVAMI A PENETRAČNÍMI NÁTĚRY!!!

Parapet i s nasazenými krytkami nasuneme do montážní drážky v okně a přichytíme lehce šrouby k parapetnímu dorazu. Parapet zespodu podfoukneme nízkoexpanzní montážní pěnou nebo naneseme lepidlo. Parapet přitlačíme do požadované polohy, dotáhneme šrouby a desku zatížíme.

Při montáži vnějších parapetů je třeba dodržet sklon desky od okna min. 6°, přesah přes fasádu 4 mm a také brát v úvahu tepelnou roztažnost až 1,2 mm na metr při rozdílu teplot 50°C.

Tip: při montáži parapetů s plastovými krytkami nedorážejte krytky úplně na plech, ale nechte na každé straně malou mezeru. Vlivem tepla se parapet roztáhne do krytky a omítka nebude praskat.


Vnitřní parapety

Pro montáž vnitřních okenních parapetů je nezbytné dodržet stavební připravenost, která předpokládá pevný, soudržný a rovný povrch podkladu na který budeme montovat.

Rovný a pevný podklad musí být 20-25 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme parapet.

Okenní parapety není možno montovat do vlhkého, nebo nevyzrálého podkladu, kdy muže dojít k vstřebání vlhkosti a tím znehodnocení výrobku. Přípustná vzdušná vlhkost je 50 - 70 % . Optimální teplota pri montáži by měla být v rozmezí 10 - 25°C a nesmí dojít k prudké změně teploty.

Montáž parapetu je možno zahájit po provedení štukových omítek a jejích vyzrání.

Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám, abychom jej zabezpečili proti vytržení. Pokud parapet nemůžeme zasunout, doporučujeme připevnit na okenní rám kovový, nebo plastový profil tvaru „L" nebo „U", pomocí kterého parapet zabezpečíme proti vytržení.

Parapet nasuneme na připravenou plochu po oknem. Pomocí vodováhy parapet srovnáme do roviny (Při srovnávání parapetu můžeme použít dřevěné podkladové klíny, které po proschnutí lepidla nebo vytvrzení pěny odstraníme).

Pod parapet foukneme nízkoexpanzní montážní pěnu nebo naneseme lepidlo, parapet zatížíme a necháme proschnout.

Nakonec dáme na přečnívající boční části plastové krytky.

Pokud montujeme parapet mezi špalety dáváme krytku po celé délce parapetu a umísťujeme je na parapety před montáží. Přitom je potřeba počítat s tím, že krytky jsou oboustranné a délka jedné je 600 mm, proto je při hloubkách parapetů nad 300 mm potřeba doobjednat krytky navíc.